Společné televizní antény

Instalujeme společné televizní systémy v panelových domech.

Úprava společných televizních antén

U většiny bytových domů jsou televizní soustavy zanedbané a velká část prvků je již nefunkční a proto zbytečná.

Stav při našem příjezdu:

Stav při našem odjezdu:

Úprava rozvaděčů pro společnou TV anténu

Níže můžete vidět, co vše je možné z rozvaděče vyházet a jak pak ve výsledku může být celý systém přehledný:

© Geniel copyright