Společné osvětlení

Modernizujeme společné i nouzové osvětlení, pohybové čidla.

Společné osvětlení

Proč modernizovat osvětlení společných prostor v bytových domech?

Existuje několik důvodů, proč by měla být svítidla v bytových domech pravidelně modernizována nebo vyměňována:

 • Energetická účinnost: Starší svítidla obvykle využívají zastaralé technologie, které mají nižší energetickou účinnost než moderní LED osvětlení. Aktualizace svítidel na moderní LED verze může výrazně snížit spotřebu energie a snížit náklady na provoz osvětlení.
 • Dlouhodobé úspory: I když se může zdát, že výměna svítidel je investicí, modernizace na energeticky účinná svítidla obvykle vede k dlouhodobým úsporám díky nižším provozním nákladům a delší životnosti LED osvětlení.
 • Lepší osvětlení: Nová svítidla mohou nabízet lepší kvalitu osvětlení, která vylepšuje viditelnost a pohodlí v prostorách bytových domů. Například moderní LED svítidla poskytují čistší a rovnoměrnější světlo než starší typy žárovek.
 • Estetické důvody: Nová svítidla mohou přinést modernější vzhled a estetiku do interiéru bytových domů. Dobře navržené svítidla mohou také sloužit jako dekorativní prvek a přidat do prostoru osobitý styl.
 • Bezpečnost: Starší svítidla mohou být náchylnější k poruchám nebo mohou být méně spolehlivá. Modernizace svítidel může zvýšit bezpečnost prostřednictvím stabilnějšího a spolehlivějšího osvětlení.
 • Technologický pokrok: S rozvojem technologií se neustále zlepšují vlastnosti a funkce svítidel. Nová svítidla mohou nabídnout pokročilé funkce, jako jsou například senzory pohybu, možnosti ovládání pomocí chytrých zařízení nebo možnosti regulace intenzity světla, což přináší další výhody pro obyvatele bytových domů.

Proč mít nouzové osvětlení?

Mít nouzové osvětlení v bytových domech je důležité z několika důvodů:

 • Bezpečnost: Nouzové osvětlení je klíčové pro zajištění bezpečné evakuace obyvatel v případě nouzových situací, jako jsou požáry, výpadky elektřiny nebo jiné havárie. Poskytuje dostatečné osvětlení pro navigaci a umožňuje lidem vidět svou cestu k východům a bezpečným útočištím.

 • Orientace: Nouzové osvětlení pomáhá udržet orientaci v prostoru v případě, že dojde k výpadku běžného osvětlení. To může být zvláště důležité v prostředí s mnoha chodbami a nejasnou cestou ven.

 • Dodržování předpisů: V mnoha zemích jsou nouzová osvětlení vyžadována předpisy a předpisy pro požární bezpečnost a budovy. Nedodržení těchto požadavků může mít vážné právní následky pro majitele nemovitosti.

 • Prevence paniky: Nouzové osvětlení může také pomoci zabránit panice v případě mimořádných situací tím, že poskytuje dostatečné světlo pro uklidnění a pokojnou evakuaci

 • Provozní spolehlivost: Nouzové osvětlení je obvykle vybaveno záložními zdroji energie, jako jsou baterie nebo generátory, což zajišťuje, že světla zůstanou zapnutá i při výpadku hlavního napájení.

Celkově lze říci, že nouzové osvětlení je důležitou součástí bezpečnostního vybavení bytových domů a může výrazně přispět k ochraně životů a majetku v případě krizových situací.

© Geniel copyright